3933

W pełni autonomiczny układ zasilająco-sterujący do systemów solarnych, pozwala na zupełne uniezależnienie się od zasilania sieciowego, lub zainstalowanie systemu tam gdzie występuje brak sieci energetycznej, nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia instalacji przed przerwami w zasilaniu sieciowym. Zastosowanie układu powoduje że instalacja staje się w 100% ekologiczna i nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz. Układ przeznaczony jest do pracy całorocznej, praca pompy kontrolowana jest tu przez sterownik FOTTON VOLT co pozwala realizować proces grzania za pomocą ustalonej różnicy temperatur i uzyskać pełne zabezpieczenie zbiornika i kolektora.


Charakterystyka i skład układu:

Panel FOTTON FTM

Dedykowany panel fotowoltaiczny FOTTON FTM wykonany z wysokosprawnych ogniw monokrystalicznych, gwarantujących wysoką efektywność przez cały okres użytkowania panela, nawet przy mniejszych poziomach nasłonecznienia. Panel fotowoltaiczny w standardzie 12 V DC wykorzystano tu jako autonomiczne źródło zasilania. Usytuowanie panela powinno być zgodne z usytuowaniem kolektorów słonecznych z którymi układ współpracuje.Sterownik FOTTON VOLT

Niskonapięciowy sterownik do układów z kolektorami słonecznymi, współpracujący z niskonapięciową pompą elektryczną  w standardzie jest to pompa FOTTON FT5 15PV lub w opcji FOTTON FTD5 25PV - posiada możliwość bezpośredniego zasilania z panela fotowoltaicznego FTM lub dowolnego innego źródła prądu stałego w zakresie 5,5-30V DC. Realizowane funkcje: ciągły odczyt temperatury kolektora, zasobnika i obliczonaj różnicy temperatur, sygnalizacja poziomu napięcia zasilającego, załączanie pompy w finckji róznicy temperatur pomiędzy kolektorem i zasobnikiem, ładowanie zasobnika do ustalonej przez użytkownika temperatury, ochrona kolektora i zasobnika przed przegrzaniem, pomiar czasu pracy pompy solarnej, podtrzymanie nastaw niezaleznie od napięcia zasilania, ochrona kolektora przed zamarzaniem. Sterownik FOTTON VOLT z powodu braku zasilania w nocy nie realizuje takich funkcji jak: schładzenie rewersyjne, bypass czy też cyrkulacja CWU; funkcje te są dostępne w układzie FOTTONPOWER 3DC.

 

Grupa FOTTON SH DUAL

Jest to produkt przeznaczony do autonomicznych instalacji niskonapięciowych, zasilanych ze źródeł odnawialnych lub innych 12V-17V DC. W układzie POWER 2 DC grupa jest elementem w pełni autonomicznego, funkcjonalnego układu zasilająco-sterującego, realizującego analogiczne funkcje do podstawowych odpowiedników zasilanych z sieci 230V AC. Stacja robocza umożliwia: zabezpieczenie instalacji, wykonanie wszystkich nastaw hydraulicznych, pomiar i regulację przepływu, napełnienie instalacji płynem solarnym. Grupa wyposażana jest w jedną z dwóch pomp prądu stałego - w standardzie jest to pompa FOTTON FT5 15PV 12V DC  w opcji FOTTON  FTD5 25PV 17V DC - wg życzenia klienta.

Dane techniczne:

Pompa obiegowa prądu stałego 12-17V DC  moc 15W lub 25W
Regulacja przepływu, rotametr 2-12l/min
Maksymalna wielkość przepływu - w zależności od zastosowanej pompy do 11l/min (FT5 15PV) lub 25l/min (FTD5 25PV)
H max (dm)  - w zależności od zastosowanej pompy 35 lub 45
Maksymalne ciśnienie pracy 8 bar
Maksymalna temperatura pracy 120 st. C
Pomiary ciśnienie, temperatura zasialnaia i powrotu
Odpowietrzanie separator
Zawór bezpieczeństwa 6 bar
Napełnianie, odpowietrzanie dwa króćce na wąż fi 14mm
Wyposażenie dodatkowe zawór zwrotny, zawór regulacji przepływu


CENTROPOL SJ  jako pierwsza firma w Europie stworzyła kompletne autonomiczne układy zasilająco-sterujące do systemów z kolektorami słonecznymi. W ofercie znajdują się układy: POWER P DC, POWER 1 DC, POWER 2 DC, POWER 3 DC. Zasadnicza różnica między układami POWER polega na różnym stopniu ich funkcjonalności czyli ilości i rodzaju realizowanych funkcji.

Pobierz kartę katalogową  FOTTON POWER 2 DC (wersja z pompą FT5)