3919

Dotacje

1. Dotacje z z NFOŚiGW do zestawów solarnych i instalacji fotowoltaicznych

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu PROSUMENT. Czytaj więcej...

2. Kredyt preferencyjny

We współpracy z BOŚ Bank, nasza firma oferuje swoim klientom standardową sprzedaż ratalną, jak też kredyty promocyjne z bardzo atrakcyjnym oprocentowaniem nawet 1% w skali roku!!!.

3. Dotacje Ekofunduszu dla firm

Mechanizm dopłat dotyczy projektów, w których przewiduje się wyłącznie instalację kolektorów słonecznych (płaskich lub próżniowych) wraz z niezbędną instalacją (konstrukcja wsporcza, zasobnik ciepła, rozrząd wody, armatura, sterowanie). Dopłata ze strony Fundacji dla tego rodzaju projektów wynosi 1000 złotych za metr kwadratowy powierzchni czynnej kolektora, ale nie może przekroczyć 40% kosztów projektu. Dopłata ta nie może być niższa od 50 000 złotych co oznacza, że wniosek powinien dotyczyć instalacji wynoszącej co najmniej 50m2 powierzchni czynnej kolektorów.

4. Dotacje dla rolników

Dotacji dla rolników udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

5. Fundusz termomodernizacyjny

Podstawowym celem tego Funduszu jest pomoc finansowa dla inwestorów realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjnej przy pomocy kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych. Pomoc ta zwana "premią termomodernizacyjną" stanowi źródło spłaty 25% zaciągniętego kredytu na wskazane przedsięwzięcia.

6. Inne programy NFOŚiGW

W ramach tych działań wspierane będą duże projekty na rzecz wykorzystywania alternatywnych źródeł energii dla gmin, instytucji i przedsiębiorstw.