392

Standardowe

Ograniczniki przepięć FOTTON OBV

Ograniczniki przepięć OBV typ1+2 (B+C), typ2 (C), typ 3 (D) powstały w celu zapewnienia skutecznej ochrony urządzeń AGD i RTV, telefonów, faksów, silników, komputerów, modemów, sterowników i instalacji solarnych a także urządzeń w instalacjach fotowoltaicznych, przed przepięciami na skutek wyładowań atmosferycznych oraz innych przepięć powstałych podczas pracy urządzeń elektrycznych. Doskonałe parametry i jakość wykonania podstawowych podzespołów powodują, iż należą do czołówki tego typu aparatów na rynku.

Ograniczniki przeciwprzepięciowe OBV posiadają budowę modułową i wymienne wkłady. Wszystkie modele wyposażyliśmy w sygnalizację zadziałania za pomocą widocznego wskaźnika stanu na przodzie aparatu, lub też poprzez styki pomocnicze - sygnalizacja dźwiękowa lub świetlna.

26

Rodzaje ograniczników przepięć

• Typ 1 (klasa B) pierwszy i podstawowy stopień ochrony. Umożliwiają przepływ do ziemi prądu w postaci fali 10/350 ľs. Stanowi to powód dla którego ochronniki klasy B mają większą wydajność rozładowywania energii. Stosowane w miejscu wprowadzenia zasilania do budynku np. w rozdzielni głównej, oraz wtedy, gdy instalacja elektryczna jest narażona na bezpośrednie działanie prądu udarowego, czyli w przypadkach, gdy:
- budynek posiada instalację odgromową - piorunochron
- budynek zasilany jest linią napowietrzną
- budynek zasilany jest podejściem kablowymponiżej 150mb
- budynek posiada wspólne uziemienie z innymi budynkami narażonymi na bezpośrednie działanie prądu udarowego

• Typ 2 (klasa C) drugi stopień ochrony. Umożliwiają przepływ do ziemi prądu w postaci fali 8/20 ľs. Stosowane wewnątrz instalacji elektrycznej za rozdzielnią główną - w rozdzielnicach obwodowych, mieszkaniowych, obejmujacych piętra.

• Typ 3 (klasa D) stosowane do zabezpieczenia końcowego, bezpośrednio przy zabezpieczanym rządzeniuw gniazdkach, puszkach itp..

• Typ 1+2 (B+C)
Ograniczają przepięcia i sprowadzają do ziemi prądy udarowe pochodzące od obu rodzajów przepięć - bezpośrednich oraz pośrednich. Zapewniają jednocześnie dwustopniowy poziom ochrony. Ich stosowanie nie wymaga używania dławików odsprzęgających, w rozdzielnicyzajmują zdecydowanie mniej miejsca niż ochronnik klasy B, klasy C i dławiki odsprzęgające.

Systemy łączeń - rodzaje sieci

  • Ograniczniki OBV można stosować w systemach sieci TNC, TNCS, TNS, TT i IT

27

Pobierz kartę katalogową ochronnikiów OBV FOTTON