3944

Standardowe

Ograniczniki przepięć FOTTON OBV AC

Ograniczniki przepięć OBV AC klasa I,II (B+C), klasa II (C), klasa III (D) powstały w celu zapewnienia skutecznej ochrony urządzeń AGD i RTV, telefonów, faksów, silników, komputerów, modemów...  przed przepięciami na skutek wyładowań atmosferycznych oraz innych przepięć powstałych podczas pracy urządzeń elektrycznych. Doskonałe parametry i jakość wykonania podstawowych podzespołów powodują, iż należą do czołówki tego typu aparatów na rynku.

Ograniczniki przeciwprzepięciowe OBV posiadają budowę modułową i wymienne wkłady. Wszystkie modele wyposażyliśmy w sygnalizację zadziałania za pomocą widocznego wskaźnika stanu na przodzie aparatu, lub też poprzez styki pomocnicze - sygnalizacja dźwiękowa lub świetlna.

26

Rodzaje ograniczników przepięć

• Klasa I,  pierwszy i podstawowy stopień ochrony. Umożliwiają przepływ do ziemi prądu w postaci fali 10/350 ľs. Stanowi to powód dla którego ochronniki klasy B mają większą wydajność rozładowywania energii. Stosowane w miejscu wprowadzenia zasilania do budynku np. w rozdzielni głównej, oraz wtedy, gdy instalacja elektryczna jest narażona na bezpośrednie działanie prądu udarowego, czyli w przypadkach, gdy:
- budynek posiada instalację odgromową - piorunochron
- budynek zasilany jest linią napowietrzną
- budynek zasilany jest podejściem kablowymponiżej 150mb
- budynek posiada wspólne uziemienie z innymi budynkami narażonymi na bezpośrednie działanie prądu udarowego

• Klasa II, drugi stopień ochrony. Umożliwiają przepływ do ziemi prądu w postaci fali 8/20 ľs. Stosowane wewnątrz instalacji elektrycznej za rozdzielnią główną - w rozdzielnicach obwodowych, mieszkaniowych, obejmujacych piętra.

• KlasaIII stosowane do zabezpieczenia końcowego, bezpośrednio przy zabezpieczanym rządzeniuw gniazdkach, puszkach itp..

• Klasa I,II  (B+C)
Ograniczają przepięcia i sprowadzają do ziemi prądy udarowe pochodzące od obu rodzajów przepięć - bezpośrednich oraz pośrednich. Zapewniają jednocześnie dwustopniowy poziom ochrony. Ich stosowanie nie wymaga używania dławików odsprzęgających, w rozdzielnicyzajmują zdecydowanie mniej miejsca niż ochronnik klasy I, klasy II i dławiki odsprzęgające.

Systemy łączeń - rodzaje sieci

  • Ograniczniki OBV można stosować w systemach sieci TNC, TNCS, TNS, TT i IT

27

Pobierz kartę katalogową ochronnikiów OBV FOTTON