DOBÓR KOLEKTORÓW

Ogrzewanie wody użytkowej CWU
W przypadku projektowania małych instalacji domowych można posłużyć się uproszczonymi zależnościami. Powierzchnia kolektorów jak i pojemność zbiornika ciepłej wody użytkowej zależy od ilości osób i wielkości jej zużycia. Dla rodziny składającej się z 3 osób przy zużyciu CWU 50 litrów na osobę otrzymamy całkowite zapotrzebowanie ok 150 litrów na dobę. Dobieramy zasobnik o pojemności 150 litrów. Odpowiednio powierzchnia kolektora próżniowego typu SP wynosi ok 1,0 m2/osobę. Dla rodziny 3 osobowej potrzeba około 3 m2 powierzchni kolektora. Przyjmujemy 1 kolektor typu SP 58/1800-20 o powierzchni czynnej 3,0m2. Jeśli zakładamy większe zużycie wody na osobę, przyjmujemy kolektor SP 58/1800-24 o pow. czynnej 3.6 m2 i zwiększamy zbiornik do 200l.

Dobór naczynia przeponowego
W związku z tym iż nasze kolektory SP w przeciwieństwie do kolektorów typu „U” posiadają znacząco mniejszą pojemność, doboru naczynia przeponowego wzbiorczego dokonujemy korzystając z prostej zasady; pojemność takiego naczynia powinna odpowiadać w przybliżeniu pojemności obiegu tj. sumy pojemności kolektorów, rurociągu i wymiennika ciepła w zbiorniku akumulacyjnym – jego pojemność powinna być równa pojemności instalacji solarnej. Obieg solarny powinien być tak zabezpieczony, aby przy maksymalnej temperaturze wymiennika i obiegu kolektorowego medium grzewcze nie zostało wyrzucone przez zawór bezpieczeństwa.

Dobór grupy pompowej
Prędkość przepływu medium grzewczego w zależności od rodzaju i wielkości układu winna zawierać się w przedziale 0,3 do 0,5 m/s, a strumień przepływu od 60 do 120 l/h; dla poszczególnych instalacji przyjmujemy 0,05-0,15l/min na jedną rurę.
Ponadto w układach solarnych należy stosować zawory bezpieczeństwa praktycznie na maksymalne ciśnienie 6 bar. W praktyce wystarczy zakupić gotowy zestaw grupy pompowej który posiada wszystkie wymagane elementy tj.: grupę bezpieczeństwa, pompę obiegową, rotametr, oddzielacz – odpowietrznik, pomiar ciśnienia i temperatury; pozwala on na pełną kontrolę pracy układu i wykonanie jego regulacji w celu osiągnięcia optymalnej wydajności.

Wspomaganie układu centralnego ogrzewania CO
Kolektory próżniowe typu SP doskonale nadają się do zastosowania w instalacjach wspomagających CO. Główną ich zaletą w tej mierze, poza oczywiście wysoką wydajnością, jest doskonała izolacja co pozwala im optymalnie pracować nawet w ujemnych temperaturach. Istotną rolę odgrywa tutaj rodzaj zastosowanego systemu grzewczego. Kolektory słoneczne wykazują najwyższą wydajność współpracując z ogrzewaniem niskotemperaturowym – podłogowym oraz ściennym. W przypadku kalkulacji wielkości teoretycznej czyli 100% pokrycia zapotrzebowania budynku na energię potrzebną do celów CO, średnio przyjmuje się 1 m2 kolektora próżniowego na 10-13 m2 powierzchni ogrzewanej, zależnie od kilku parametrów z których najważniejszym jest rodzaj technologi w której wykonano budynek czyli jego energochłonności. W układach wspomagających aby uzyskać najlepszą relację zainwestowanych środków do uzyskiwanych efektów, powierzchnie kolektorów można policzyć w uproszczony sposób za pomocą wzoru: ilość m2 pow.czynnej kolekt.= 2x ilość osób+1