SR868C8 – DC – przeznaczony do ukłdów autonomicznych DC