TECHNOLOGIA – Kolektory słoneczne

Rury próżniowe
Rura próżniowa, Solary kolektory słoneczne Rury próżniowe należą do kluczowych elementów kolektorów SP FOTTON. Rura próżniowa jest podobna w konstrukcji do termosu i składa się z dwóch borosilikatowych rur z pomiędzy którymi panuje próżnia. Zewnętrzna powierzchnia absorbera pokryta jest warstwowo wysoce zaawansowanymi technologicznie substancjami chemicznymi o wysokiej odporności termicznej. Umożliwiają one uzyskanie bardzo wysokiej efektywności. Konstrukcja taka praktycznie eliminuje utratę ciepła przez przewodnictwo i konwekcję. Używamy rur, które pokryte są nowatorskimi wybiórczymi powłokami, które osiągają najwyższą wydajność cieplną i dobrą termiczną stabilność. Wybiórcze powłoki pochłaniają najwięcej promieniowania słonecznego a jednocześnie powstrzymują emisję termiczną z pokrytych powierzchni. Doskonałe rezultaty zostały osiągnięte przez zastosowanie magnetronu DC w tzw sputtering technology. Pozwoliło to uzyskać absorpcję promieniowania na poziomie 94-96% przy emisji mniejszej niż 4-6% dla 100 st.C.

 • Model – Ø 58×1800
 • Waga – 2.29±0.18kg
 • Struktura – Podwójna rura z próżnią wewnątrz
 • Wymiary zewnętrznej rury – Ø 58~0.7mm
 • Wymiary wewnętrznej rury – Ø 47~0.7mm
 • Grubość zewnętrznej rury – 1.8~0.15mm
 • Grubość wewnęrznej rury – 1.6~0.15mm
 • Długość rury – 1812~4mm
 • Materiał absorbera – AlN/AIN-SS/CU
 • Absorbcja – 0.94~0.96
 • Emisja – 0.04~0.06
 • Próżnia – P≤5×10-3Pa
 • Temperatura stagnacji – 270~300stopni
 • Odporność ciśnieniowa – 1MPa