Teoria systemów solarnych

Kolektory słoneczne solary i ich zastosowanie w systemach grzewczych
Kolektory słoneczne pracują w każdym klimacie. W ciepłych klimatach praktycznie każdy kolektor niezależnie od swojej konstrukcji, spisuje się doskonale. Technologia zastosowana w naszych systemach solarnych i kolektorach SP FOTTON umożliwia ich wykorzystanie w każdej strefie klimatycznej i o każdej porze roku.

Instalowanie solarnych systemów grzewczych obniża koszty i chroni środowisko!

Typowa rodzina przy użyciu solarnych systemów grzewczych (SSG) może w ok 70% zaspokoić swoje zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową w różnych okresach roku. W średniej wielkości domu podgrzewanie ciepłej wody użytkowej zużywa 1/3-1/5 jego zapotrzebowania na energię. W przypadku niskotemperaturowych systemów grzewczych (ogrzewanie podłogowe, ścienne, sufitowe), oszczędności w ciągu roku mogą znacznie przekroczyć 50%. W tradycyjnych systemach CO udział ten może wynieść ok 25-35%. Zamiast zużywać prąd lub gaz czy też olej do ogrzewania wody, SSG używają promieni słonecznych. Montaż SSG powoduje stałą poprawę środowiska naturalnego gdyż redukuje popyt na paliwa kopalne, redukuje zanieczyszczenie powietrza i wody jak również ilość gazów cieplarnianych wpływających na ocieplenie światowego klimatu. Chociaż kolektory słoneczne, solary kosztują nieznacznie więcej na etapie inwestycji to w dłuższej perspektywie pozwalają użytkownikom zaoszczędzić znaczne kwoty pieniędzy, jako że źródło paliwowe (energia słoneczna) zawsze będzie darmowa!!!

Szacuje się że do połowy XXI wieku energia słoneczna ma zająć 50% ogólnoświatowej struktury energetycznej wliczając w to biomasę. Należy zdać sobie sprawę również z faktu że wraz z postępującym wyczerpywaniem się światowych zasobów ropy naftowej, gazu czy też węgla cena tych surowców jak też energii z nich pozyskiwanej będzie stale rosnąć. Tak więc obciążenia domowych budżetów będą się stale się zwiększać. Dlatego warto już dziś pomyśleć o zabezpieczeniu się przed tymi niekorzystnymi zjawiskami i zainwestować w kolektory słoneczne czyli solarne systemy grzewcze.

centropol TECHNOLOGIA SOLARNA a BIZNES

Zastosowanie energii słonecznej w skali domowej i gospodarczej daje duże korzyści. Niewielkie nakłady inwestycyjne powodują że inwestycja w solary szybko się zwraca i przynosi długoterminowe zyski. Po wielu latach doświadczeń na ogół praktyka jest taka że nakłady poniesione na solarne systemy grzewcze, mogą się zwrócić w okresie nawet trzech do pięciu lat, po czym generują czysty zysk za darmo. Ogólnie można przyjąć że metr kwadratowy kolektora słonecznego może wytworzyć 50-60 litrów ciepłej wody użytkowej o temperaturze od 40 do 50 st.C codziennie, co może dać ok 600000-700000 kcal w roku.

Ceny konwencjonalnych źródeł energii stale rosną a „nasza” energia słoneczna nadal kosztuje 0 zł i co najważniejsze podwyżek nie będzie!!!