Mimo iż od wprowadzenia do naszej oferty niskonapięciowych pomp obiegowych FOTTON FT5 15 PV DC minęło już kilka lat to, zestawy autonomicznego zasilania do systemów solarnych traktowane są na Polskim rynku nadal jako nowość.

Inwestorzy coraz częściej wybierają jednak autonomiczne układy zasilania, do kupowanych przez siebie systemów solarnych wykonanych na bazie kolektorów słonecznych. Przypominamy więc iż jako pierwsi na Polskim rynku wprowadziliśmy kompleksowe rozwiazanie w postaci autonomicznych układów zasilania FOTTON POWER, łączące w sobie funkcje sterujące i zasilajace w kilku odmianach dopasowanych do potrzeb praktycznie wszystkich klientów:

FOTTON POWER 1, 2, 3 DC – to wszechstronne w pełni funkcjonalne i profesjonale układy zasilania autonomicznego, zawierające oprócz panela słonecznego i niskonapięciowej pompy lub grupy pompowej, również niskonapięciowy sterownik DC. Sterownik w takim układzie realizuje wszystkie konieczne funkcje sterujące i zabezpieczające , a także w przypadku bardziej zaawansowanych modeli funkcje „schładzania rewersyjnego”, „bypass”, „antylegionella”, cyrkulacja CWU itp… . Taka konfiguracja powoduje że układy te po stronie funkcjonalnej praktycznie nie różnią się od typowych zasilanych napięciem sieciowym 230V. POLECAMY!

Awaryjne grupy pompowe AGP01 – pozwalają na połączenie elementów autonomicznego systemu zasilania z typowymi układami zasilanymi napięciem 230VAC. Grupy te stosować można w kilku konfiguracjach z których najbardziej popularne to:

AGP01 + panel fotowoltaiczny FOTTON FTM20 + przekaźnik – system stanowi awaryjne podtrzymanie obiegu w układzie solarnym na wypadek braku napięcia w sieci miejskiej, gdzie źródłem energii jest panel fotowoltaiczny. Podstawowa zaleta – nieograniczona długość czasu pracy w ciągu dnia, niska cena

AGP01 + ładowarka buforowana + akumulator AGM 7Ah, 17Ah … – system stanowi awaryjne podtrzymanie obiegu w układzie Solarnym lub CO na wypadek braku napięcia w sieci miejskiej, gdzie żródłem energii jest akumulator. Podstawowa zaleta – możliwość podtrzymania obiegu w nocy co jest istotne w przypadku instalacji CO.
Polecamy stosowanie autonomicznych układów zasilania systemów solarnych, gdyż pozwalają one w pełni uniezależnić się od zasilania zewnętrznego, a tym samym zabezpieczyć się przed zdarzającymi się brakami zasilania sieciowego. Ważną zaletą jest fakt iż tak wykonana instalacja staje się w pełni ekologiczna i nie wymaga dostarczania do niej energii.