Search
Close this search box.

Jak należy rozumieć podstawowe parametry pomp obiegowych?

Podstawowe parametry pomp obiegowych określają ich wydajność, zdolność do przepompowywania płynów oraz charakterystyki pracy. Oto najważniejsze parametry pomp obiegowych:

  1. Wydajność (Q): Wydajność pompy obiegowej określa ilość płynu, którą może ona przepompować w ciągu określonego czasu. Jednostką wydajności jest zazwyczaj litry na minutę (l/min) lub metry sześcienne na godzinę (m³/h). Wydajność pompy jest jednym z kluczowych parametrów, który trzeba wziąć pod uwagę podczas doboru pompy do konkretnej aplikacji.
  2. Wysokość podnoszenia (H): Wysokość podnoszenia, czasem nazywana także wysokością ssania, określa zdolność pompy do pokonywania oporu, jaki płyn stawia przed jej przepływem. Jest to różnica poziomów między źródłem płynu a miejscem docelowym pompy. Jednostką wysokości podnoszenia jest zazwyczaj metr (m) lub stopa (ft).
  3. Moc (P): Moc pompy obiegowej określa ilość energii, którą zużywa, aby przepompować płyn. Jednostką mocy jest wat (W) lub kilowat (kW). Moc pompy jest ważnym parametrem, który wpływa na zużycie energii elektrycznej w aplikacji.
  4. Ciśnienie (P): Ciśnienie pompy jest miarą siły, z jaką pompa wypycha płyn. Jest to zazwyczaj wyrażane w psi (funty na cal kwadratowy) lub paskalach (Pa). Ciśnienie jest ściśle związane z wysokością podnoszenia i jest ważnym parametrem w aplikacjach, gdzie konieczne jest osiągnięcie określonego ciśnienia w systemie.
  5. Skuteczność (η): Skuteczność pompy obiegowej odzwierciedla, jak efektywnie przekształca ona dostarczoną moc w pracę pompowania płynu. Skuteczność jest zazwyczaj wyrażana jako procent i może wynosić od 20% do ponad 90%. Wyższa skuteczność oznacza mniej strat energii.
  6. Przepustowość (NPSH): Net Positive Suction Head (NPSH) to parametr określający minimalne wymagane ciśnienie ssące, które musi być dostarczone do pompy, aby zapewnić prawidłową pracę i uniknąć kawitacji (powstawanie pęcherzyków gazu w płynie). NPSH jest istotny w szczególności w przypadku pomp ssących.
  7. Rozmiar dyszy (DN): Rozmiar dyszy w pompie określa, jak duży przekrój ma kanał wyprowadzający płyn z pompy. Odpowiada to średnicy wewnętrznej rury lub przewodu, z którego pompa wyprowadza płyn.
  8. Temperatura pracy: Temperatura pracy pompy obiegowej odnosi się do zakresu temperatur, w którym może ona działać bez ryzyka uszkodzenia. To istotne, ponieważ nie wszystkie pompy nadają się do pracy w ekstremalnych temperaturach.

Te podstawowe parametry pompy obiegowej są kluczowe podczas doboru i projektowania systemu, w którym ma być używana pompa. Wybór odpowiedniej pompy z uwzględnieniem tych parametrów jest kluczowy dla zapewnienia wydajnego i niezawodnego działania systemu.

Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24h