Search
Close this search box.
Pompa obiegowa FT5 15PV 12V DC

Jak przekłada się ciśnienie tłoczenia pompy obiegowej czy też tłocznej na jej wyjściu na wysokość na jaką pompa może wypompować wodę?

Ciśnienie tłoczenia pompy (nazywane także ciśnieniem wyjściowym) jest bezpośrednio związane z wysokością, na jaką pompa może wypompować wodę w układzie. Istnieje prosta zależność między ciśnieniem a wysokością podnoszenia, która wynika z prawa Archimedesa. Ta zasada mówi, że ciśnienie tłoczenia na wyjściu pompy jest równoważne sile grawitacyjnej, która działa na wodę, aby ją podnieść na określoną wysokość.

Wzór matematyczny, który opisuje tę zależność, jest następujący:

P=ρ⋅g⋅h

Gdzie:

  • P to ciśnienie tłoczenia w paskalach (Pa) lub psi (funty na cal kwadratowy).
  • ρ to gęstość płynu w kilogramach na metr sześcienny (kg/m³).
  • g to przyspieszenie ziemskie (około 9,81 m/s²).
  • h to wysokość podnoszenia w metrach (m) lub stopach (ft).

Z tego wzoru wynika, że im większe ciśnienie tłoczenia, tym pompa jest w stanie podnieść wodę na większą wysokość. Warto zauważyć, że gęstość płynu ma wpływ na tę zależność, ale w większości przypadków można ją przyjąć jako stałą (na przykład dla wody o temperaturze i ciśnieniu atmosferycznym).

Dlatego przy doborze pompy, jeśli znasz ciśnienie tłoczenia, jakie jest potrzebne w Twojej aplikacji, możesz użyć tego wzoru, aby określić, na jaką wysokość pompa jest w stanie wypompać wodę. Należy jednak również wziąć pod uwagę inne czynniki, takie jak straty na przewodach, opór hydrauliczny w systemie oraz sprawność samej pompy, aby dokładnie określić, czy pompa spełni Twoje potrzeby w danej aplikacji.

Jak przeliczyć jednostki ciśnienia PSI na Bar?

Do przeliczania jednostek ciśnienia ze PSI (funty na cal kwadratowy) na bary (Bar) można użyć następującego wzoru:

1PSI=0,0689476Bar

Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24h