Search
Close this search box.
Pompy ciepła fotton

Najnowszej generacji pompy ciepła z czynnikiem R290

Trwają prace nad wprowadzeniem do oferty FOTTON najnowszej generacji inwerterowych pomp ciepła EVI z czynnikiem R290. Pompy ciepła z czynnikiem R290 to urządzenia wykorzystywane do przekształcania energii cieplnej pomiędzy wnętrzem a otoczeniem. R290 to rodzaj czynnika chłodniczego, który jest jednym z hydrofluorowęglowodorów (HFC) i ma oznaczenie chemiczne C3H8. Jest to czysty propan, który jest wykorzystywany jako substytut innych gazów chłodniczych, takich jak freony, ze względu na jego korzystny wpływ na środowisko naturalne. R290 ma niski wpływ na efekt cieplarniany i niski potencjał ozonowy, co sprawia, że jest bardziej ekologiczny niż niektóre inne czynniki chłodnicze.

Pompy ciepła z czynnikiem R290 wykorzystują ten gaz jako nośnik ciepła do przenoszenia ciepła z jednego obszaru do drugiego. Mogą być stosowane do ogrzewania i chłodzenia budynków oraz do produkcji ciepłej wody użytkowej. Pompy ciepła działają na zasadzie cyklu chłodniczego, w którym R290 jest sprężany, kondensowany, rozprężany i parowaty w różnych etapach, co pozwala na przenoszenie ciepła z obszaru o niższej temperaturze do obszaru o wyższej temperaturze.

Warto zaznaczyć, że ze względu na to, że R290 jest łatwopalnym gazem, konieczne jest zachowanie odpowiednich środków ostrożności podczas instalacji, obsługi i konserwacji pomp ciepła z R290. Dlatego istotne jest, aby takie urządzenia były montowane i serwisowane przez wykwalifikowanych specjalistów z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem.

Zazwyczaj odpowiadamy w ciągu 24h